SPU-Rakenteet – Kellari

SPU-Rakenteet – Kellari

SPU-Rakenteet – Kellari – SPU-eristeet soveltuvat maanalaisten kellaritilojen lisälämmöneristämiseen erittäin hyvin. SPU-eristeiden hyvä lämmöneristyskyky sekä materiaalille ominainen alhainen vesihöyryn läpäisevyys mahdollistavat lämpötaloudellisesti tehokkaan ja kosteusteknisesti oikein toimivan kellaritilan sisäpuolisen lisäeristyksen.

Kellaritilojen eristämistä suunniteltaessa ensisijaisen tärkeätä on aina ensin varmistaa rakennuksen ulkopuolisen vedeneristyksen, salaojituksen ja routasuojauksen kunto ja toteutus. Ilman näiden kaikkien osa-alueiden oikeata toimivuutta kellaritilan sisäpuolista lisäeristämistä ei tule millään ratkaisulla toteuttaa. Lisäeristämisen edellytyksenä on seinälinjan pysyminen kuivana ulkoista kosteutta vastaan sekä maan pysyminen sulana.

Kellariseinän sisäpuolisessa eristämisessä on tärkeätä varmistaa rakenteen riittävä höyrynsulkutiiveys, jolla estetään kylmän kivipinnan kastuminen sisäilman kosteuden johdosta. Rakenteen tiiveys on erityisen tärkeä sillä seinälinjan osalla, joka jää maanpinnan yläpuolelle ja on näin ollen selvästi muuta seinälinjaa kylmempi. Ulkopuolisessa eristämisessä juuri tämä osa seinästä muodostaa useimmiten hankalimman rakenneyksityiskohdan.

SPU-Rakenteet - Kellari

Kellarin eristysratkaisu

SPU-eristeillä tiiviin rakenteen toteuttaminen on helppoa. SPU-polyuretaanin korkea vesihöyryn vastus sekä polyuretaanivaahdolla varmistetut levysaumat takaavat riittävän tiiveyden sisäilman kosteutta vastaan, ja erillistä höyrynsulkukerrosta ei tarvita. SPU-eristelevyt on lisäksi helppo kiinnittää suoraan seinälinjaan kiinni esimerkiksi lyöntitulppien avulla. Eristelevyksi soveltuu hyvin jokin SPU-vakiolevyjen tuoteperheestä (SPU-AL tai SPU-P), SPU-AL Remonttilevy 40 tai SPU Anselmi, jolloin sisäpinnan levytys on tuotteessa valmiina.

SPU-AL 40 -remonttilevyssä on valmiina lautaura levyn kiinnittämisen helpottamiseksi. Tarkemmat tiedot kaikista tuotteista löytyvät kotisivujemme kohdasta SPU-Eristeet. SPU-eristelevyn paksuudeksi kellaritilan sisäpuolisessa eristämisessä riittää 30 … 60 mm riippuen tilan käyttötarkoituksesta, halutusta eristystasosta sekä siitä, kuinka suuri osa seinälinjasta jää maanpinnan alapuolelle.

Asentaminen

Asennettaessa SPU-eristelevyä kellariseinän sisäpuolelle myös rakenteen alapuolinen kosteus ja sen liikkuminen kohden huonetilaa tulee ottaa huomioon. Maapohja on aina märkä ja koska suhteellinen kosteus on korkea, kosteuden suunta on aina sisätiloihin päin. Lisäksi kapillaarinen kosteus saattaa kastella seinälinjan alaosan, minkä vuoksi seinälinjan kuivuminen kuiviin tiloihin tulisi olla mahdollista.

Kun seinälinja eristetään SPU-eristeillä, seinälinjan alaosan kuivuminen mahdollistetaan jättämällä noin 150 mm korkuinen seinälinjan kaista lattian tasosta ylöspäin auki. Eristettä ei siis kiinnitetä aivan lattian tasoon asti kiinni. Lämpötaloudellisesti seinälinjan alaosan jättäminen ilman tiivistä eristettä ei ole merkittävää, mutta kuivumisen kannalta saavutettava ominaisuus on tärkeä. Näin erityisesti silloin, kun rakenteen ulkopuolinen vesieristys on toteutettu tiiviillä bitumihuopakermillä. Jos vesieristeenä käytetään patolevyä, seinälinjan alaosan kuivuminen patolevyn nystyröiden kautta rakenteen ulkopuolelle on mahdollista, mutta erittäin hidasta.

SPU-eristeinen kellaritilan seinä voidaan pinnoittaa normaalisti joko paneloimalla tai levyrakentein. Mikäli seinän pinnoitteeksi valitaan paneeli, eristeen pintaan kiinnitetään naulausrimat, joihin paneeli naulataan kiinni. Jos sisäpinnoitteeksi valitaan levypinta, sisäverhouslevy voidaan kiinnittää paneelipinnan tavoin erillisiin naulausrimoihin, SPU-AL Remonttieristeen lautauraan asennettavaan lautaan tai paneelipinnoitteen tavoin erillisiin naulausrimoihin. Jos eristeeksi valitaan SPU Anselmi, sisäverhouspinta on valmiiksi kiinni eristelevyssä.

Kaikissa vaihtoehdoissa seinälinjan alareunan jättäminen eristeen osalta auki on mahdollista ilman, että ratkaisu heikentää sisäpinnan ilmettä. Eristelevystä leikataan kaista eristettä pois mainitulta matkalta ja levy kiinnitetään seinään. Mikäli pintalevynä on kipsi, levyn alareunan murtumisen estämiseksi eristelevyjen pystysaumojen kohdille suositellaan asennettavaksi tukipalikat.

Lisätietoa käytetyistä SPU eristeistä ja kellarin eristeratkaisusta löytyy kohdista SPU-Eristeet ja Rakennekuvat.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.