SPU-rakenteet – Ulkoseinät

 SPU-rakenteet – Ulkoseinät

SPU-rakenteet – Ulkoseinät SPU poyuretaanieristeet soveltuvat erinomaisesti kaikkien rakennusten ulkoseinien eristämiseen. SPU-tuotevalikoimasta löytyvät ratkaisut yhtä hyvin uudisrakenteisiin kuin myös korjaushankkeisiin.

SPU-eristeillä saavutetaan lämpötaloudellisesti tehokas, tiivis ja kosteusteknisesti ehdottoman luotettava ulkoseinärakenne. SPU-eristeiden hyvien lämmöneristysominaisuuksiensa vuoksi SPU-eristeillä ulkoseinärakenteet voidaan toteuttaa merkittävästi ohuempina, kuin vastaavasti perinteisellä tavalla toteutetut villarakenteet. Tämä mahdollistaa myös hoikemmat runkorakenteet.

Ulkoseinän eristysratkaisut

SPU-eristeinen ulkoseinä voidaan joko samalla tavoin kuin SPU-eristeinen yläpohja SPU Vintti-Iita -eristelevyn ja rungon sisäpuolelle asennettavan 30 mm eristelevyn yhdistelmänä tai vaihtoehtoisesti yhdellä paksummalla SPU Seinälevyllä. Molemmissa tapauksissa lopputuloksena rakenteesta saadaan lämpötaloudellisesti tehokas ja kosteusteknisesti oikein toimiva, joka ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta tai ulkopuolista tuulensuojalevyä.

SPU-eristeisen ulkoseinän sisäpinnoite voidaan valita vapaasti kohdekohtaisten tavoitteiden mukaisesti. SPU Vintti-Iita -menetelmällä toteutettuna pintavaihtoehdoksi voidaan valita joko kipsilevypintainen SPU Anselmi tai alumiinipaperipintainen eristelevy ja paneeli. Kun ulkoseinän eristeenä käytetään SPU Seinälevyä, eristelevy asettuu osittain runkotolppien ulkopuolelle ja osittain niiden väliin, jolloin sisäpuolisen levytyksen ja eristeen sisäpinnan väliin jäävää tilaa voidaan hyödyntää taloteknisten järjestelmien asentamiseen. Sisäpuolinen pinnoite voidaan myös tässä tapauksessa valita vapaavalintaisesti.

Eristepaksuudet

SPU-eristeisen ulkoseinän eristepaksuudeksi voidaan valita joko 100 mm, kun rakenteena on SPU Seinälevy tai 90 mm + 30 mm, kun rakenne toteutetaan SPU Vintti-Iita -menetelmällä. Molemmat vaihtoehdot on suunniteltu täyttämään uudisrakennuksissa vaadittavan ulkoseinärakenteen U-arvon 0,25 W/m2K. Korjausrakennuskohteisiin voidaan runkorakenteiden väliin valita vaihtoehtoisesti myös SPU Vintti-Ita 70 -eristelevy.SPU-rakenteet - Ulkoseinät

Asentaminen

SPU -eristelevyjen asentaminen on helppoa, tehokasta ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. Eristelevyt sahataan oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni runkorakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla. SPU Vintti-Iita -järjestelmässä sisäpuolinen eristelevy kiinnitetään runkorakenteisiin mekaanisesti ruuveilla.

SPU-eristeratkaisun edut

SPU-eristeille ominaisen korkean vesihöyryn vastuksen vuoksi SPU-eristeinen ulkoseinä ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta. SPU-eristeet ovat lisäksi tiiviitä, minkä vuoksi rakenne ei myöskään edellytä erillistä tuulensuojakerrosta. Polyuretaanivaahdolla rakenteeseen kiinnitettynä ja pontit saumattuna SPU-eristeisestä rakenteesta muodostuu tehokas ja luotettava. Rakenteesta muodostuu lisäksi tiivis, jolloin hallitsemattomat ilmavuodot saadaan minimoitua. Tiivis rakenne on rakenteen alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

Lisätietoa ulkoseinärakennevaihtoehdoista, SPU-polyuretaanin ominaisuuksista sekä rakennevaihtoehdoissa käytetyistä SPU-tuotteista saat kotisivuiltamme kohdasta SPU Eristeet.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.