SPU-rakenteet – Yläpohjat

SPU-rakenteet – Yläpohjat

SPU-rakenteet – Yläpohjat SPU poyuretaanieristeet soveltuvat erinomaisesti kaikkien asuinrakennusten yläpohjarakenteiden eristämiseen. SPU-eristeet soveltuvat yhtä hyvin uusien ja vanhojen rakennusten lämmöneristeeksi.

SPU-eristeillä saavutetaan lämpötaloudellisesti tehokas, tiivis ja kosteusteknisesti ehdottoman luotettava rakenne. SPU-eristeiden hyvien lämmöneristysominaisuuksiensa vuoksi SPU-eristeillä yläpohjarakenteet voidaan toteuttaa merkittävästi ohuempina, kuin vastaavasti perinteisellä tavalla toteutetut villarakenteet. Saavutettava hyöty sisätilan korkeuteen vinojen katopintojen kohdalla on jopa 20 … 25 cm, mikä vastaavasti tarkoittaa merkittävää lisää huonetilan käyttöpinta-alaan.

Yläpohjan eristysratkaisut

SPU-polyuretaanieristeinen yläpohjarakenne voidaan toteuttaa joko yhdellä kattokannattajien yläpuolelta asennettavalla SPU Kattolevyllä tai vaihtoehtoisesti SPU Vintti-Iita -eristelevyn ja sisäpuolisen eristelevyn yhdistelmänä. Eristelevyjen paksuus voidaan valita sen mukaan, onko kyseessä uudis- vai korjausrakennushanke sekä kuinka hyvää eristyskykyä rakenteelta edellytetään.

Kun yläpohja eristetään SPU Kattolevyllä, eristelevy asennetaan kattokannattajien yläpuolelle yhtenäiseksi levykerrokseksi. Eristelevy on pontattu siten, että osa eristelevystä asettuu kannattajien väliin ja osa jää rakenteiden yläpuolelle. Eristelevyn sisäpinnan ja kannattajien alapinnan väliä voidaan hyödyntää esimerkiksi taloteknisten järjestelmien asentamiseen.SPU-rakenteet - Yläpohjat

Kun eristevaihtoehdoksi valitaan SPU Vintti-Iita -järjestelmä, kannatinrakenteiden väliin asennettavan SPU Vintti-Ita -eristelevyn lisäksi rakenteeseen suositellaan asennettavaksi 30 mm paksuinen SPU-eristelevy kannatinrakenteiden alapintaan yhtenäiseksi eristekerrokseksi. Sisäpuolisen eristekerroksen tarkoituksena on varmistaa rakenteen lämmöneristyksen riittävyys ja rakenteen oikea, luotettava toimivuus. Sisäpuoliseksi eristekerrokseksi voidaan valita joko alumiinipaperipintainen SPU-eriste tai kipsilevypintainen lämmöneristelevy SPU Anselmi halutun sisäverhoilun mukaisesti.

Eristepaksuudet

Korjausrakennushankkeissa eristelevyn paksuudeksi voidaan valita jokin neljästä rakennepaksuudesta kohdekohtaisten tavoitteiden ja mahdollisuuksien mukaan. Eristepaksuudet ovat 70, 90, 120 ja 160 mm. Eristepaksuuden valinnassa täytyy kuitenkin muistaa, että asennettaessa eriste kannatinrakenteiden väliin eristelevyn yläpinnan ja aluskatteen välin tulee rakenteen toimivuuden kannalta jättää ehdottomasti vähintään 50 mm ilmarako rakenteen tuulettumisen varmistamiseksi. Lausunto tuuletusvälin riittävyydestä.

Uudisrakentamisessa eristeeksi tulee valita 170 mm paksuinen SPU Kattolevy tai asennettaessa eriste kannatinrakenteiden väliin eristelevyksi tulee valita SPU Vintti-Iita -levyistä paksuin 160 mm, joka yhdessä sisäpinnan 30 mm eristekerroksen kanssa on suunniteltu täyttämään uudisrakennuksissa vaadittavan yläpohjarakenteen U-arvon 0,16 W/m2K.

Asentaminen

SPU Vintti-Iita -eristelevyn asentaminen on helppoa, tehokasta ja mahdollisuudet työvirheisiin ovat vähäiset. Eristelevyt sahataan oikeisiin mittoihinsa asennusohjeiden mukaisesti ja kiinnitetään polyuretaanivaahdolla kiinni kannatinrakenteisiin. Myös eristelevyjen väliset ponttisaumat vaahdotetaan aina polyuretaanivaahdolla. SPU Vintti-Iita -järjestelmässä sisäpuolinen eristelevy kiinnitetään runkorakenteisiin mekaanisesti ruuveilla.

SPU-eristeratkaisun edut

SPU-eristeille ominaisen korkean vesihöyryn vastuksen vuoksi SPU-eristeinen yläpohja ei edellytä erillistä höyrynsulkukerrosta. SPU-eristeet ovat lisäksi tiiviitä, minkä vuoksi rakenne ei myöskään edellytä erillistä tuulensuojakerrosta. Polyuretaanivaahdolla rakenteeseen kiinnitettynä ja pontit saumattuna SPU-eristeisestä rakenteesta muodostuu tehokas ja luotettava. Rakenteesta muodostuu lisäksi tiivis, jolloin hallitsemattomat ilmavuodot saadaan minimoitua. Tiivis rakenne on rakenteen alhaisten lämpöhäviöiden kannalta ehdottoman tärkeä ominaisuus.

Lisätietoa yläpohjarakennevaihtoehdoista, SPU-polyuretaanin ominaisuuksista sekä rakennevaihtoehdoissa käytetyistä SPU-tuotteista saat kotisivuiltamme kohdasta SPU-Eristeet

SPU Systems Oy:ltä löytyy yläpohjaratkaisu myös muihin kuin asuinrakennuksiin. Näistä ratkaisuista löydät tietoa kohdasta SPU-Elementit.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.